WebToan.Com là thư viện mở ngành Toán học NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hoá.

10 bài tập Hình học 6 ôn tập thi cuối kì I

10 bài tập Hình học 6 ôn tập thi cuối kì I

 

Bài 1 – THCS Chu Văn An – 2013 – 2014

Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3cm, OC = 6cm. Trên tia Oy lấy điểm A sao cho OA = 1,5cm.

a) Điểm B có nằm giữa hai điểm O và C không? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng BC.

b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng OC không? Vì sao?

c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính độ dài đoạn thẳng AM.

 

Bài 2 – THCS Thực Nghiệm – 2013 – 2014

Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Trên tia Oy lấy hai điểm A và B sao cho OA = 1cm và OB = 5cm.

a) Tính độ dài đoạn AC.

b) Tính độ dài đoạn AB.

c) Lấy điểm M là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn OM.

 

Bài 3 – THCS Giảng Võ – 2013 – 2014

Trên tia Ox xác định điểm M, N, E sao cho OM = 5cm, ON = 4cm, OE = 6cm.

a) Tính MN, NE.

b) Chứng tỏ M là trung điểm của NE.

c) Lấy F thuộc tia đối của Ox sao cho OF = 3cm. Tính EF.

 

Bài 4 – THCS Phan Chu Trinh – 2013 – 2014

Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 6cm ; OB = 8cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn AM.

c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = AM. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng MC không? Vì sao?

 

Bài 5 – THCS Thăng Long – 2013 – 2014

Trên tia Ax lấy hai điểm M và N sao cho AM = 2cm ; AN = 6cm.

a) Trong ba điểm A, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Tính độ dài MN.

c) Trên tia đối của tia Ax lấy điểm E sao cho EM = 4cm. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng EM không? Vì sao?

Vui lòng nhập mật khẩu để tiếp tục

👉To Confessions đến các em học sinh và giáo viên được tốt nhất. Mọi người vui lòng nhập mật khẩu vào ô bên trên

🔎Nhận mật khẩu bằng cách xem hướng dẫn từ video này

‼️‼️‼️ Hướng dẫn lấy mật khẩu (làm theo video bên dưới)

🔜Sau khi lấy được Mã, quay lại điền vào ô Nhập Mật khẩu ở trên

cuốn đức củacuonsg

 

Bài 6 – THCS Nguyễn Tri Phương – 2014 – 2015

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 7cm; OB = 2cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB?

b) Lấy điểm M thuộc tia đối của tia Ox sao cho OM = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng MB?

c) Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AM.

 

Bài 7 – THCS Giảng Võ – 2014 – 2015

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 7cm.

a) Tính độ dài AB.

b) Trên tia đối của tia BO lấy điểm C sao cho BC = 3cm. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn AC.

c) Lấy điểm K sao cho O là trung điểm của KA. So sánh AK và OC.

 

Bài 8 – THCS Nguyễn Trường Tộ – 2014 – 2015

Vẽ tia Cx. Trên tia Cx lấy hai điểm B và A sao cho CB = 4cm ; CA = 6cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao? Tính AB.

b) Lấy M là trung điểm của đoạn thẳng CB, tính độ dài BM.

c) Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng MA.

 

Bài 9 – Quận Ba Đình – 2016 – 2017

Cho đoạn thẳng PQ = 4cm. Lấy điểm R trên tia PQ sai cho PR = 6cm.

a) Tính độ dài đoạn QR.

b) Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng PQ. Chứng minh rằng: Q là trung điểm của KR.

 

Bài 10 – THCS Dịch Vọng – 2013 – 2014

Trên tia Ox vẽ hai điểm C; E sao cho OC = 4cm, OE = 8cm.

a) Trong ba điểm O, C, E điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?

b) C có là trung điểm của đoạn thẳng OE không? Vì sao?

c) Trên tia đối của tia EO lấy điểm M sao cho EM = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

★★★ Danh sách các tài liệu, đề thi HOT ★★★

✔️ 240+ Đề thi toán lớp 9

✔️ 10+ Đề thi học sinh giỏi quốc gia

Bình luận
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bình luận fb
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x