WebToan.Com là thư viện mở ngành Toán học NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hoá.

Bài tập tuần 19 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

Bài tập tuần 19 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

 

ÔN TẬP HỌC KÌ I ( TIẾP ).

 

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

a) $ \frac{7}{5}:\left( {\frac{{-1}}{{15}}-\frac{1}{6}} \right)+\frac{7}{5}:\left( {\frac{{-1}}{3}-1\frac{1}{{15}}} \right);$

b) $ \left[ {\frac{4}{3}:\left( {2+\frac{4}{3}} \right)+\left( {2-\frac{4}{3}} \right):\frac{4}{3}} \right]:\left[ {\frac{2}{3}:\left( {4+\frac{2}{3}} \right)-\left( {4-\frac{2}{3}} \right):\frac{2}{3}} \right].$

 

Bài 2: Tìm x, biết:

a) $ \left| {x+\frac{1}{3}} \right|-5=-2;$

b) $ 2\left| {2x-\frac{2}{3}} \right|-5=-11;$

 

i 3: Một đoàn có 48 em tham gia dự cuộc thi thể dục thể thao. Biết rằng số học sinh tham gia môn điền kinh, đá cầu, cờ vua tỉ lệ với 5; 4; 3. Tính số học sinh dự thi mỗi môn.

 

Bài 4:$ ~$Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : $ M={{\left( {3x-\frac{3}{4}} \right)}^{4}}+\left| {y+\frac{1}{2}} \right|+2013.$

 

Bài 5: Tính:

$ P=1+\frac{1}{2}.\left( {1+2} \right)+\frac{1}{3}.\left( {1+2+3} \right)+\ldots +\frac{1}{{10}}.\left( {1+2+3+\ldots +9+10} \right).$

 

Bài 6: Cho △MNP có $ \hat{M}=\hat{N}$, kẻ PH là phân giác của góc MPN ( H $ \in $ MN ).

a) Chứng minh PH vuông góc với MN;

Vui lòng nhập mật khẩu để tiếp tục

👉To Confessions đến các em học sinh và giáo viên được tốt nhất. Mọi người vui lòng nhập mật khẩu vào ô bên trên

🔎Nhận mật khẩu bằng cách xem hướng dẫn từ video này

‼️‼️‼️ Hướng dẫn lấy mật khẩu (làm theo video bên dưới)

🔜Sau khi lấy được Mã, quay lại điền vào ô Nhập Mật khẩu ở trên

pass

b) Qua M kẻ đường thẳng song song với NP cắt PH kéo dài tại Q. Chứng minh MP = MQ.

 

Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, AH vuông góc với BC tại H. Trên đường thẳng vuông góc với BC tại B lấy điểm D ( D và A không cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ BC ) sao cho BD = AH.

a) Chứng minh △AHB = △DBH;

b) Hai đường thẳng AB và DH có song song với nhau không ? Vì sao ?

c) Tính $ \widehat{{ACB}}$, biết $ \widehat{{BAH}}={{35}^{O}}.$

 

Bài 8: Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn. Trên tia AB lấy điểm M sao cho B là trung điểm AM, trên tia AD lấy điểm N sao cho D là trung điểm AN. Chứng minh ba điểm M, C, N thẳng hàng.

 

Bài 9: Cho tam giác ABC có $ \widehat{{ABC}}=2\widehat{{ACB}}.$

a) Chứng minh $ \widehat{{ACB}}<{{60}^{o}};$

b) Tìm điều kiện cho $ \widehat{{ACB}}$ để tam giác ABC là tam giác nhọn;

c) Trên tia đối BA lấy điểm D sao cho BD = BC. Chứng minh CB là tia phân giác của $ \widehat{{ACD}}.$

 

Bài 10: Cho tam giác ABC có góc A nhọn. Vẽ tia $ Ax\bot AB$ ( tia AC nằm giữa tia AB và Ax ), trên đó lấy điểm E sao cho AE = AB. Vẽ tia $ Ay\bot AC$ ( tia AB nằm giữa tia AC và Ay ), trên đó lấy điểm F sao cho AF = AC.

a) Chứng minh BF = CE;

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BF và CE. Chứng minh $ AM\bot AN.$

★★★ Danh sách các tài liệu, đề thi HOT ★★★

✔️ 240+ Đề thi toán lớp 9

✔️ 10+ Đề thi học sinh giỏi quốc gia

Bình luận
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bình luận fb
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x