WebToan.Com là thư viện mở ngành Toán học NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hoá.

Bài tập tuần 27 – Toán lớp 9 (tiếp)

Danh mục: Toán 9

BÀI TẬP TUẦN 27: Phương trình bậc hai một ẩn – Độ dài đường tròn, cung tròn.

Bài 1: Chỉ rõ hệ số a, b, c trong mỗi phương trình sau rồi giải phương trình

a) $ 4{{x}^{2}}+7x=0$

b) $ {{x}^{2}}+4x-12=0$

c) $ {{x}^{2}}-5=0$

d) $ {{x}^{2}}-5x=0$

Bài 2: Đưa các phương trình sau về dạng $ \displaystyle \text{a}{{\text{x}}^{2}}+bx+c=0$ rồi chỉ rõ các hệ số a, b, c. Giải phương trình đó.

a) $ {{x}^{2}}+8=\frac{-5}{2}x+7$

b) $ 3\sqrt{2}{{x}^{2}}-4\sqrt{2}x+6\sqrt{2}=\sqrt{2}{{x}^{2}}+4\sqrt{2}x$

c) $ \frac{3}{4}{{x}^{2}}-4x-3=3x+\frac{1}{3}$

d) $ {{x}^{2}}-3\left( m+1 \right)x=1-{{m}^{2}}$

Bài 3: Giải phương trình

a) $ 6{{x}^{2}}+\sqrt{6}x=0$

b) $ -0,8{{x}^{2}}+4,2x=0$

c) $ \frac{{{x}^{2}}}{4}+1=0$

d) $ x\left( 2x-7 \right)-12=-4\left( 3-x \right)$

Bài 4: Giải phương trình

a) $ \sqrt{8x}\left( x\sqrt{x}+1 \right)=2\sqrt{2}\left( \sqrt{x}+3 \right)$

b) $ 5{{x}^{2}}-14x+8=0$

c) $ \sqrt{5}{{x}^{2}}-2x+2-\sqrt{5}=0$

d) 2x2 – 5mx + 3m2 = 0

Vui lòng nhập mật khẩu để tiếp tục

👉 Để CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU đến các em học sinh và giáo viên được tốt nhất. Mọi người vui lòng nhập mật khẩu vào ô bên trên

🔎 Lấy mật khẩu bằng cách xem hướng dẫn từ video này

‼️‼️‼️ Hướng dẫn lấy mật khẩu (làm theo video bên dưới)

🔜 Sau khi lấy được Mã thì quay lại điền vào ô Nhập Mật Khẩu ở trên

1600222083 cua cuon dai loan cuacuonsg

Bài 5: Biến đổi vế trái về dạng tích rồi giải phương trình

a) $ {{x}^{2}}+4x-1=0$

b) $ 2{{x}^{2}}-4\sqrt{2}x-\sqrt{3}x+\sqrt{24}=0$

c) $ {{x}^{2}}-\left( \sqrt{2}+\sqrt{8} \right)x+4=0$

d) $ {{x}^{2}}-4x-32=0$

e) $ 5{{x}^{2}}-6x+27=0$

f) $ 4{{x}^{2}}+24x+9=0$

Bài 6: Cho nửa đường tròn đường kính AD. Trong đoạn AD lần lượt lấy hai điểm B, C. Vẽ các nửa đường tròn đường kính AB, BC, CD. CMR tổng độ dài của ba nửa đường tròn này bằng độ dài nửa đường tròn đường kính AD.

Bài 7: Mỗi kinh tuyến Trái Đất là một nửa đường tròn lớn của Trái Đất mà hai mút đường kính là Bắc Cực và Nam Cực. Biết rằng 1km gần bằng $ \frac{1}{20000}$ độ dài của một kinh tuyến. Tính bán kính Trái Đất.

Bài 8: Cho đường tròn tâm O bán kính R.

a) Tính $ \widehat{AOB}$, biết rằng độ dài cung AB là $ \frac{\pi R}{4}$

b) C là điểm sao cho tam giác AOC là tam giác đều và AC cắt đoạn OB. Tính độ dài các cung lớn AC và BC theo R.

Bài 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB =4,$ \widehat{B}={{60}^{0}}$. Đường tròn tâm I, đường kính AB cắt BC ở D.

a) Chứng minh rằng AD vuông góc với BC

b) CMR: đường tròn tâm K đường kính AC đi qua D

c) Tính độ dài cung nhỏ BD.

Bài 10: Cho đường tròn (O; 6cm) và đường tròn (O’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuộc hai nửa mặt phẳng bờ AB). Biết $ OA\bot O’A$, $ OB\bot O’B$ và $ \displaystyle \text{OO}’=10cm$.

a) Tính độ dài các cung nhỏ AB của các đường tròn (O) và (O’).

b) Tính SOAO’B’

★★★ Danh sách các tài liệu, đề thi HOT ★★★

✔️ 240+ Đề thi toán lớp 9

✔️ 10+ Đề thi học sinh giỏi quốc gia

Bình luận
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bình luận fb
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x