Website Được Tự Động Hoàn Toàn Và Được Vận Hành Và Chịu Trách Nhiệm Bởi Lê Trọng Phúc
Đăng ký Đăng nhập

Hệ thống Auto nạp thẻ cam kết 5s/thẻ, ổn định . Công nghệ API cam kết không nuốt thẻ không làm chậm web của đối tác.

Quý khách lưu ý không nhập các ký tự đặc biệt vào mã thẻ hay seri như các ký tự = + - ~ ! # $ % ^ & * () _ / . , " ' ; :.


Qúy khách kiểm tra kỹ trước khi nạp thẻ, điền đúng seri để được hỗ trợ nhanh nhất !.

Ra mắt gói bảo hiểm thẻ sai mệnh giá cực hot tại card10s.xyz

Gạch thẻ có bảo hiểm quyền lợi khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá đó.

Gạch thẻ không có bảo hiểm khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá và trừ 50% mệnh giá nhỏ

       subgiareltp.fun - Hệ thống dịch vụ mạng xã hội Việt Nam

ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
BIỂU PHÍ ĐỔI THẺ
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 17.2% 17.2% 17.2% 15.5% 17% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Đại lí 16.5% 16.6% 16.6% 13.6% 14.1% 15.4% 15.3% 17.2% 17.2%
Siêu Vip 13.5% 13.5% 13.5% 12.7% 13.3% 13.2% 13.2% 13.6% 13.6%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Đại lí 22.7% 22.7% 22.7% 22.7% 22.7% 22.7% 22.7% 22.7% 22.7%
Siêu Vip 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Đại lí 23.7% 23.7% 23.7% 23.7% 23.7% 23.7% 23.7% 23.7% 23.7%
Siêu Vip 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Đại lí 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.8%
Siêu Vip 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
Đại lí 19% 19.3% 19.3% 19.3% 19.3% 19.3% 19.3% 19.3% 19.3%
Siêu Vip 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3%

Nhóm của bạn là: Siêu Vip


TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN