WebToan.Com là thư viện mở ngành Toán học NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hoá.

Luyện tập về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Bồi dưỡng Toán 6

Luyện tập về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Toán lớp 6

 

 

C. LUYỆN TẬP.

ĐỀ BÀI:

Bài 4.1.

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng :

a) Tập hợp A các số tự nhiên X mà X – 2 = 14.

b) Tập hợp B các số tự nhiên X mà X + 5 = 5.

c) Tập hợp c các số tự nhiên X mà X . 0 = 0.

d) Tập hợp D các số tự nhiên không vượt quá 100.

Bài 4.2.

a) Viết tập hợp c các sốchẵn lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

b) Viết tập hợp L các số lẻ không lớn hơn 15.

Bài 4.3.

a) Viết tập hợp A bốn sốchẵn liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 20.

b) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 21.

Bài 4.4.

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 9, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 6, rồi dùng kí

hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Bài 4.5.

Cho tập hợp A = {14 ; 30}. Điền kí hiệu  ∈ hoặc  ⊂ vào chỗ chấm   :

a) 14 … A ;                              b) {14} … A ;              c)  {14; 30} … A.

Bài 4.6.

Vui lòng nhập mật khẩu để tiếp tục

👉 Để CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU đến các em học sinh và giáo viên được tốt nhất. Mọi người vui lòng nhập mật khẩu vào ô bên trên

🔎 Lấy mật khẩu bằng cách xem hướng dẫn từ video này

‼️‼️‼️ Hướng dẫn lấy mật khẩu (làm theo video bên dưới)

🔜 Sau khi lấy được Mã thì quay lại điền vào ô Nhập Mật Khẩu ở trên

1600222893 cua nhom

Tính số phần tử của các tập hợp sau:

A là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 30.

B là tập hợp các số tự nhiên lẻ không vượt quá 30.

C là tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30.

D là tập hợp các số  tự nhiên lớn hơn 30.

E là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 30 và nhỏ hơn 31.

Bài 4.7.

Cho A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 ; B là tập hợp các số  tự nhiên chia

hết cho 6 và nhỏ hơn 30 ; c là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 9 và nhỏ hơn 30 .

a) Viết các tập hợp A, B, c bằng cách liệt kê các phần tử của các tập hợp đó.

b) Xác định số phần tử của mỗi tập hợp.

Dùng kí hiệu c để thể hiện quan hệ giữa các tập hợp đó

Bài 4.8.

Tính số phần tử của các tập hợp sau :

Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000.

Tập hợp B các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000.

Tập hợp C các số tự nhiên lẻ lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000.

Bài 4.9.

a) Tập hợp các tháng có 31 ngày (trong một năm dương lịch) có bao nhiêu phần tử ?

b) Tập hợp các tháng có 27 ngày có bao nhiêu phần tử ?

Bài 4.10.

Tập hợp các số có ba chữ số, tận cùng bằng 5, có bao nhiêu phần tử ?

★★★ Danh sách các tài liệu, đề thi HOT ★★★

✔️ 240+ Đề thi toán lớp 9

✔️ 10+ Đề thi học sinh giỏi quốc gia

Bình luận
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bình luận fb
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x