WebToan.Com là thư viện mở ngành Toán học NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hoá.

Phiếu bài tập số 25 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Danh mục: Toán 6

PHIẾU BT SỐ 25: ÔN TẬP

Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí:

a)$ -7105-\left( {155-7105} \right)+355$

b) $ \left( {35-815} \right)-\left( {795-65} \right)$

c) $ 5-197-2015-2015$

d) $ 4567=1234-4567-\,\,-66$

e) $ 2004-15+54-2004-54$

f) $ -45789-357-45789+57$

g) $ 1259-1409-12+1259+1409$

h) $ 2750-1229+2750-\left[ {-438-29-438} \right]$

i) $ -5+-37-45+151-\,-37+151$

k) $ 53-145-359-53+145-259$

l) $ -81-132-547+181-132-53$

m) $ 50-2016+50-118+2016-18$

n) $ 254-49-75+254-175+549$

p) $ 173-536+173-\left[ {29-29+526} \right]$

q) $ -\left[ {-171+171+223} \right]-\left[ {172-105+172} \right]+223$

Bài 2: Tìm số nguyên x, biết:

a) $ 25-\left( {25-x} \right)=12+\left( {42-65} \right)$

b) $ 5+\left| {x+3} \right|=9$

c) $ 31-\left( {17+x} \right)=18$

d) $ x-\left( {-25+x} \right)=13-x$

Vui lòng nhập mật khẩu để tiếp tục

👉 Để CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU đến các em học sinh và giáo viên được tốt nhất. Mọi người vui lòng nhập mật khẩu vào ô bên trên

🔎 Lấy mật khẩu bằng cách xem hướng dẫn từ video này

‼️‼️‼️ Hướng dẫn lấy mật khẩu (làm theo video bên dưới)

🔜 Sau khi lấy được Mã thì quay lại điền vào ô Nhập Mật Khẩu ở trên

1600222893 cua nhom

e) $ 15-\left( {30+x} \right)=x-\left( {27-\left| {-8} \right|} \right)$

f) $ \left( {12x-{{4}^{3}}} \right){{.8}^{3}}={{4.8}^{4}}$

g) $ \left[ {119-\left( {{{3}^{3}}-10} \right)} \right].x=2448$

h) $ \left[ {\left( {10-x} \right).2+51} \right]:3-2=3$

i) $ \left( {x-12} \right)-15=20-\left( {17+x} \right)$

k)$ -12-\left| {13-x} \right|=-21$

l) $ 8\le \left| {x-6} \right|<9$

m) $ 720-\left[ {41-\left( {2x-5} \right)} \right]={{2}^{3}}.5$

Bài 3: Tìm các số nguyên x, biết:

a) $ x\in B\left( {14} \right);\,\,\,20<x<80$

b) $ 70\vdots x;\,\,\,80\vdots x$ và $ x>8$

c) $ 126\vdots x;\,\,210\vdots x$ và $ 15<x<30$

d) $ x\vdots 24;\,\,\,96\vdots x$

e) $ x\vdots 12;\,\,\,x\vdots 25;\,\,\,x\vdots 30$ và $ 0<x<500$

f) $ 2x+3\,\,\vdots \,\,x-1$

g) $ 21+5.\left( {x-2} \right)\,\,\vdots \,\,3$ và $ 17<x<25$

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài 120m, chiều rộng 48m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp (khoảng cách giữa hai cây là số tự nhiên với đơn vị là m). Khi đó tổng số cây được trồng là bao nhiêu?

Bài 5: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh khối 6?

Bài 6: Trong một đợt trồng cây, một tổ học sinh lớp 6 đã trồng được một só cây. Biết rằng số cây khi chia cho 3 thì dư 2, chia cho 4 thì dư 3, chia cho 5 thì dư 4, chia cho 10 thì dư 9 và số cây trồng được chưa đến 100. Tính số cây tổ đã trồng?

★★★ Danh sách các tài liệu, đề thi HOT ★★★

✔️ 240+ Đề thi toán lớp 9

✔️ 10+ Đề thi học sinh giỏi quốc gia

Bình luận
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bình luận fb
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x